Hastaneler her türlü hastanın bulunduğu önemli hizmet alanlarıdır. Sağlık kuruluşlarının hizmet sağladığı alanlarda temizliğin sağlanması önemli bir konudur. Bunun için hastahane alanı içerisindeki alanların düzenli olarak temizliğinin gerçekleştirilmesi ve özellikle de hastaların bulunduğu alanların sterilizasyonunun sürekli olarak sağlanması gerekmektedir.

Hastane kuruluşlarında düzenli olarak temizlik işlemlerini uygulayan personeller mevcuttur fakat bu alanlarda özel dezenfeksiyon işleminin de uygun temizleyici kimyasallar ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada Hastahane ve Klinik Temizliği hizmetinde, bir hastahane ortamı için uygun nitelikteki özel temizleyiciler hastahanenin önemli alanlarına uygulanır ve bu uygulama sonucunda uzun süreli ve büyük oranda  bakteriyel oluşumun önüne geçilmiş olur.

Kullanılan Tıbbi Malzemelere Dikkat

Hastahane ve Klinik Temizliği hizmeti kapsamında üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta ise atıklardır. Kullanmış olan tıbbi malzemelerin diğer hastalar ve hatta sağlıklı bireyler için bile risk oluşturması söz konusudur. Burada da dikkatli ve titiz bir temizlk çalışmasının sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkar.

Elde edilecek her bir tıbbi atığın özel olarak toplanarak, uygun şartlarda imha edilmesi gerekmektedir. Hastahane ve Klinik Temizliği kapsamında uygulanacak olan temizlik çalışmasının içeriği ilgili hastahane alanına göre de farklılık gösterebilmektedir.

Dezenfeksiyon Önemli

Esasında tüm hastahane alanını kapsayan standart temizlik işlemleri olduğu gibi, hastahanenin özel olarak belirli alanlarında uygulanabilecek temizlik hizmetleri de sağlanabilmektedir. Bu sayede her bir alanın sağlık ve ihtiyaç duyulan dezenfiksyon seviyesine göre bir hizmet sağlanmış olmaktadır.

Hastahane ve Klinik Temizliği hizmeti aynı zamanda pek çok sağlık hizmetinin sağlandığı kuruluş ve alanlar için de gerekli olan temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Bu anlamda hizmet içeriğinin özel olduğunu ve bu ortamlarda zararlı bakteriyel oluşumların büyük oranda önüne geçildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle önemli ve gerekli bir hizmettir.